در خواست کمک از مربی خصوصی (کوچینگ)

اگر می خواهی حال و سالت رو بسازی می تونی از ما کمک بگیری. اینجا مربی های خصوصی آماده هستن که با دانش و مهارت های خودشون به تو کمک کنن که مهمترین رابطه های زندگیت رو بسازی و یا اگه مساله ای داری که به تنهایی از پس حل کردنش بر نیومدی و فکر می کنی نیازه از کسی کمک بگیری می تونی درخواست مربی خصوصی داشته باشی.

مربی کیه و چه کمکی میتونه بهت بکنه ؟

مربی شخصیه که در کنارت و همراهت بهت کمک می کنه تا خودت رو بشناسی و از آن چه در زندگی برات اتفاق افتاده توانمندتر بشی. بهت کمک می کنه توانایی شناسایی بهترین و عملی ترین راه حل هات رو پیدا کنی و با انتخاب راه کار مناسب برای رسیدن به هر آن چه که می خواهی اقدام کنی تا به رضایت و شادکامی برسی.

متن توافق نامه مراجع
پیمان نبوی
پیمان نبویمربی ذهن
نیلوفر هیهات
نیلوفر هیهاتمربی زندگی ،رشد و توسعه فردی
محمد شمس الدین
محمد شمس الدینمربی زندگی
الهام دولتی
الهام دولتیمربی سازمانی